Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Směrnice EU o životní pohodě dojnic
Stato attuale: Ritirata il 20/07/2012
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000004
Data di registrazione: 10/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 07/06/2012
Lingua di registrazione: EN / Altre lingue disponibili: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Oggetto: Směrnice EU pro zlepšení životní pohody 23 milionů dojnic v EU, vytvoření rovných chovatelských podmínek a zajištění minimálních standardů umožňujících zlepšení , jaká jsou patrná u legislativy týkající se prasat a drůbeže.
Obiettivi principali: Snažíme se inspirovat a mobilizovat evropské občany, aby požadovali specifickou směrnici, která zaručí dojnicím zlepšení životní pohody. Podáním petice ke Komisi prostřednictvím Evropské občanské iniciativy můžeme vyjádřit přání občanů, aby se změnila strategie v oblasti životní pohody dojnic. Naše petice se zaměřuje na vytvoření konkrétního právního předpisu, který postihne čtyři základní okruhy životní pohody dojnic založené na principech Welfare Quality®: - vhodné ustájení – dobrý zdravotní stav – vhodná výživa – odpovídající chování
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Altre lingue disponibili: EN
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Supplente: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Altri membri: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Sito web: Altre lingue disponibili: EN IT DA NL FI DE PL
Allegato: Altre lingue disponibili: EN
Bozza di atto giuridico: Altre lingue disponibili: EN
Fonti di sostegno e di finanziamento:

Ultimo aggiornamento: 11/04/2012

Nome dello sponsor Data[1] Importo in EUR[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90.934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72.755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181.878

Importo totale del sostegno e del finanziamento: € 345.567
[1]
Data in cui sono stati ricevuti i contributi. In caso di contributi in natura, indicare la data in cui sono iniziati.
[2]
Importo effettivo dei finanziamenti forniti o valore stimato dei contributi in natura.