Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Smernica EU o životnej pohode dojníc
Aktuálny status: Vzatá späť 20/07/2012
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000004
Dátum registrácie: 10/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 14/06/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Predmet: Smernica EU na zlepšenie životnej pohody (welfare) 23 miliónov dojníc v EU, vytvorenie rovnakých chovných podmienok a zabezpečenie minimálnych štandardov umožňujúcich zlepšenia, aké sú viditeľné v legislatívach týkajúcich sa prasiat a hydiny.
Hlavné ciele: Naším cieľom je inšpirovat a mobilizovať európskych občanov, aby požadovali špecifickú smernicu, ktorá zaručí dojniciam zlepšenie životnej pohody. Petíciou adresovanou Komisii prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov (EIO) môžeme vyjadriť prianie občanov zmeniť stratégiu v oblasti životnej pohody dojníc. Naša petícia sa zameriava na vytvorenie konkrétneho právneho predpisu, ktorý zahrnie štyri základné okruhy životnej pohody dojníc založené na princípoch Welfare Quality®: Vhodné ustajnenie - Dobrý zdravotný stav - Vhodná výživa - Zodpovedajúce správanie.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Náhradník: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Ďalší členovia: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: EN IT DA NL FI DE PL
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 11/04/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90 934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72 755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181 878

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 345 567
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.