Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: EU Directive on Dairy Cow Welfare
Aktualni status: Povučena 20/07/2012
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000004
Datum registriranja: 10/05/2012
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: CS DA DE EL EN ES FI FR IT LV NL PL SK
Predmet: An EU Directive to improve welfare of the EU’s 23m dairy cows, create a level playing field and guarantee minimum standards enable improvements as seen with legislation for pigs and poultry.
Glavni ciljevi: We seek to inspire and mobilise European citizens to call for a specific directive that guarantees improved animal welfare for dairy cows. By petitioning the Commission through the ECI, we can convey citizens’ desire for policy change around dairy cow welfare. Our petition focuses on bringing targeted legislation that covers four key areas of cow’s welfare based on the EU Welfare Quality® principles: - Good housing - Good health - Good feeding - Appropriate behaviour
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Articles 13 and 43 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Annamaria PISAPIA - pisapiaannamaria@gmail.com
  • Zamjenik: Julie MIDDELKOOP - welovehappycows@gmail.com
  • Ostali članovi: Ilaria IDA, Romana ŠONKOVÁ, Roger PETERSSON, Olga KIKOU, Leopoldine DE BROSSES (NEE CHARBONNEAUX)
Internetska stranica: www.happycows.eu
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 11/04/2012

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
Ben and Jerry's 11/04/2012 90.934
Compassion in World Farming 11/04/2012 72.755
World Society for the Protection of Animals 11/04/2012 181.878

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 345.567
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.