Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Single Communication Tariff Act
Pašreizējais statuss: Atsaukta 03/12/2012
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000002
Reģistrācijas datums: 10/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 29/10/2012
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: O taxă lunară unică, cu toate serviciile incluse, pentru a telefona din orice loc al Europei, spre orice loc al Europei, la acelaşi preţ.
Galvenie mērķi: A elimina imediat tarifele de roaming, a duce la bun sfârşit Piaţa comună de telefonie mobilă, în Uniunea europeană.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: TFUE: Articolele 114
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Vietnieks: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Citi locekļi: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Pielikums:
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: EN
Atbalsta un finansējuma avoti: