Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Single Communication Tariff Act
Status: Umaknjena 03/12/2012
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000002
Datum prijave: 10/05/2012
Datum objave prevoda: 29/10/2012
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Commission decision on the proposed citizens' initiative*:

*V jeziku, ki so organizatorji navedli na obrazcu za prijavo.

Predmet: Egyedülálló, mindent magába foglaló, fix-összegű távközlési havidíj az Európai Unió határain belül.
Glavni cilji: Azonnal véget vetni az Európán belüli roaming díjaknak, s kiteljesíteni az Európai közös piacot minden mobiltelefon-felhasználó számára.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: EUMSZ: 114. cikk
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Namestnik: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Drugi člani: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Spletna stran: Drugi jeziki pobude: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Priloga:
Osnutek pravnega akta: Drugi jeziki pobude: EN
Viri financiranja in podpore: