Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Single Communication Tariff Act
Aktuálny status: Vzatá späť 03/12/2012
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000002
Dátum registrácie: 10/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 29/10/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Predmet: Egyedülálló, mindent magába foglaló, fix-összegű távközlési havidíj az Európai Unió határain belül.
Hlavné ciele: Azonnal véget vetni az Európán belüli roaming díjaknak, s kiteljesíteni az Európai közös piacot minden mobiltelefon-felhasználó számára.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: EUMSZ: 114. cikk
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Náhradník: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Ďalší členovia: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Príloha:
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania: