Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Single Communication Tariff Act
Obecny status: Wycofano 03/12/2012
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000002
Data rejestracji: 10/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 29/10/2012
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Przedmiot: Egyedülálló, mindent magába foglaló, fix-összegű távközlési havidíj az Európai Unió határain belül.
Główne cele: Azonnal véget vetni az Európán belüli roaming díjaknak, s kiteljesíteni az Európai közös piacot minden mobiltelefon-felhasználó számára.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: EUMSZ: 114. cikk
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Zastępca: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Inni członkowie: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Strona internetowa: Inne dostępne języki: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Załącznik:
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: EN
Źródła wsparcia i finansowania: