Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Single Communication Tariff Act
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 03/12/2012
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000002
Registratiedatum: 10/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 29/10/2012
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Onderwerp: Egyedülálló, mindent magába foglaló, fix-összegű távközlési havidíj az Európai Unió határain belül.
Belangrijkste doelen: Azonnal véget vetni az Európán belüli roaming díjaknak, s kiteljesíteni az Európai közös piacot minden mobiltelefon-felhasználó számára.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: EUMSZ: 114. cikk
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Plaatsvervanger: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Andere leden: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Website: Andere talen EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel: Andere talen EN
Steun- en financieringsbronnen: