Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Single Communication Tariff Act
Pašreizējais statuss: Atsaukta 03/12/2012
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000002
Reģistrācijas datums: 10/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 29/10/2012
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Egyedülálló, mindent magába foglaló, fix-összegű távközlési havidíj az Európai Unió határain belül.
Galvenie mērķi: Azonnal véget vetni az Európán belüli roaming díjaknak, s kiteljesíteni az Európai közös piacot minden mobiltelefon-felhasználó számára.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: EUMSZ: 114. cikk
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Vietnieks: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Citi locekļi: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Pielikums:
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: EN
Atbalsta un finansējuma avoti: