Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Single Communication Tariff Act
Настоящ статус: Оттеглена на 03/12/2012
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000002
Дата на регистрация: 10/05/2012
Дата на публикуване на този превод: 29/10/2012
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Предмет: Táille cumarsáide le ráta comhréidh míosúil, atá uathúil agus cuimsitheach, laistigh den Aontas Eorpach.
Основни цели: Deireadh le táillí fánaíochta san Eorap agus an margadh aonair curtha i bhfeidhm i gcomhair gach custaiméara fón póca.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: CFAE: Airteagail 114
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Заместник: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Други членове: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Уебсайт: Други достъпни езици: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Приложение:
Проект на правен акт: Други достъпни езици: EN
Източници на подкрепа и финансиране: