Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Single Communication Tariff Act
Nuvarande status: Tillbakadraget den 03/12/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000002
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 13/11/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Ämne: Ühtne, unikaalne, kõikehõlmav kindla summaga sidetariif Euroopa Liidu piires.
Viktigaste mål: Lõpetada rändlustasud kogu Euroopas ja korrastada Euroopa ühisturg kõikidele mobiiltelefoni kasutajatele.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: ELTL: Artikkel 114
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Ersättare: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Bilaga:
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor: