Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Single Communication Tariff Act
Nuværende status: Trukket tilbage den 03/12/2012
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000002
Registreringsdato: 10/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 13/11/2012
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Emne: Ühtne, unikaalne, kõikehõlmav kindla summaga sidetariif Euroopa Liidu piires.
Vigtigste målsætninger: Lõpetada rändlustasud kogu Euroopas ja korrastada Euroopa ühisturg kõikidele mobiiltelefoni kasutajatele.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: ELTL: Artikkel 114
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Stedfortræder: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Øvrige medlemmer: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Bilag:
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: EN
Støtte- og finansieringskilder: