Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Single Communication Tariff Act
Nuvarande status: Tillbakadraget den 03/12/2012
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000002
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 29/10/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Ämne: Jediny, pevne stanoveny měsíční paušální tarif pro celou Evropskou Unii.
Viktigaste mål: Zruseni roamingovych poplatku na uzemi Evropske Unie, a dokoncit projekt jednotneho evropskeho trhu pro vsechny uzivatele mobilnich telefonu.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: SFEU: článek 114
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Ersättare: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Webbplats: Andra språk: EN FR IT ES DE BG FI DA SL NL LV PL ET LT SK
Bilaga:
Utkast till rättsakt: Andra språk: EN
Stöd- och finansieringskällor: