Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Single Communication Tariff Act
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 03/12/2012
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000002
Data tar-reġistrazzjoni: 10/05/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Suġġett: One unique all-inclusive, monthly flat-rate communication tariff within the boundaries of the European Union
Għanijiet ewlenin: End roaming fees across Europe now, complete the European common market for all mobile phone customers
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Article 114 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Sostitut: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Membri oħrajn: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: