Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Single Communication Tariff Act
Aktualni status: Povučena 03/12/2012
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000002
Datum registriranja: 10/05/2012
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL
Predmet: One unique all-inclusive, monthly flat-rate communication tariff within the boundaries of the European Union
Glavni ciljevi: End roaming fees across Europe now, complete the European common market for all mobile phone customers
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Article 114 TFUE
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Vincent CHAUVET - vincent.chauvet@hec.edu
  • Zamjenik: Martin WITTENBERG - martin.wittenberg.pro@gmail.com
  • Ostali članovi: Flora LE GOUGUEC, Adriano SHAHBAZ, Aleksandra HEFLICH, Stephanie ALIWELL, Pierre SHEPHERD
Internetska stranica: http://twitter.com/onesingletariff
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja: