Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

Pobude z zavrnjeno prijavo

Evropska komisija prijavi in na tem spletišču objavi samo predlagane pobude, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4(2) Uredbe o državljanski pobudi. V tem razdelku so objavljena besedila predlaganih pobud, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, in dopisi o zavrnitvi, ki jih je Komisija poslala državljanskim odborom.

Komisija v dopisu državljanskemu odboru navede razloge za zavrnitev prijave, ki temeljijo na določbah Uredbe, in opozori na pravna sredstva, ki jih organizatorji lahko uporabijo za pritožbo.

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe

Stop cruelty for animals

Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Enforcing selfdetermination Human Right in the EU

Unconditional Basic Income

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power