Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Zamietnuté žiadosti o registráciu

Na tejto webovej lokalite sa registrujú a následne uverejňujú len tie navrhované iniciatívy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o iniciatíve občanov. V tejto časti nájdete znenia navrhovaných iniciatív, ktoré tieto podmienky nesplnili, a zamietavé odpovede Komisie adresované príslušným občianskym výborom.

V uvedených odpovediach Komisie nájdete dôvody zamietnutia registrácie s odvolaním sa na podmienky ustanovené v nariadení o iniciatíve občanov a informácie o všetkých nápravných prostriedkoch dostupných pre organizátorov.

British friends-stay with us in EU

Stop Brexit

Vite l'Europe sociale ! Pour un nouveau critère européen contre la pauvreté

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Unconditional Basic Income

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power