Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Inicjatywy nieprzyjęte do rejestracji

W tym portalu rejestrowane i publikowane są tylko te proponowane inicjatywy obywatelskie, które spełniają warunki określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej . W tym dziale przedstawiamy wnioski dotyczące inicjatyw, które są niezgodne z wyżej wspomnianymi warunkami oraz odmowne odpowiedzi Komisji skierowane do komitetów obywatelskich.

W swoich odpowiedziach Komisja wyjaśnia powody, dla których odmówiła rejestracji danej inicjatywy (w oparciu o warunki określone w wymienionym rozporządzeniu), a także informuje o możliwościach odwołania się od odmownej decyzji.

British friends-stay with us in EU

Stop Brexit

Vite l'Europe sociale ! Pour un nouveau critère européen contre la pauvreté

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Unconditional Basic Income

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power