Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Afgewezen registratieverzoeken

Alleen voorstellen voor burgerinitiatieven die aan de voorwaarden van artikel 4, lid 2, van de burgerinitiatiefverordening voldoen, worden geregistreerd en op deze website bekendgemaakt. In deze rubriek vindt u de teksten van de voorgestelde initiatieven die niet aan deze voorwaarden voldeden en de negatieve antwoorden van de Commissie aan de betreffende burgercomités.

In deze antwoorden staat waarom de registratie is geweigerd, d.w.z. aan welke eisen van de verordening niet is voldaan, en hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen deze beslissing.

British friends-stay with us in EU

Stop Brexit

Vite l'Europe sociale ! Pour un nouveau critère européen contre la pauvreté

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Unconditional Basic Income

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power