Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Noraidītie reģistrācijas pieprasījumi

Reģistrē un šajā tīmekļa vietnē publisko tikai tās ierosinātās iniciatīvas, kas atbilst Regulas par pilsoņu iniciatīvu 4. panta 2. punkta prasībām. Šajā sadaļā atrodams to ierosināto iniciatīvu teksts, kuras neatbilst minētajām prasībam, un atteikuma vēstules, ko Komisija nosūtījusi attiecīgajām pilsoņu komitejām.

Komisijas sniegtajās atbildēs ir norādīti iemesli, kāpēc, pamatojoties uz minētās regulas noteikumiem, liegta reģistrācija, kā arī norādītas pārsūdzības iespējas, ko organizatori var izmantot.

British friends-stay with us in EU

Stop Brexit

Vite l'Europe sociale ! Pour un nouveau critère européen contre la pauvreté

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Unconditional Basic Income

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power