Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

Iarratais ar chlárú a diúltaíodh

Ní chláraítear agus ní fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo ach na tionscnaimh bheartaithe a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 4(2) den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. San earnáil seo gheobhaidh tú téacs na dtionscnamh beartaithe sin nach gcomhlíonann na coinníollacha maille leis na freagraí diúltacha a thug an Coimisiún ar na coistí saoránach lena mbaineann.

Sna freagraí sin ón gCoimisiún tá na fáthanna ar diúltaíodh an clárú, bunaithe ar na coinníollacha atá leagtha amach sa Rialachán thuasluaite, agus tugtar na modhanna sásaimh uile atá ar fáil do na heagraithe.

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe

Stop cruelty for animals

Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Enforcing selfdetermination Human Right in the EU

Unconditional Basic Income

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power