Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Zamítnuté žádosti o registraci

Na těchto stránkách mohou být zaregistrovány a zveřejněny pouze ty navrhované iniciativy, které splňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o občanské iniciativě. V této části najdete text těch navržených iniciativ, které výše uvedené podmínky nesplňovaly, a zamítavá stanoviska, jež Evropská komise zaslala příslušným občanským výborům.

V zamítavých dopisech Komise uvádí důvody odmítnutí registrace, které vycházejí z výše uvedených podmínek zakotvených v nařízení, a dále opravné prostředky, kterých organizátoři mohou využít.

British friends-stay with us in EU

Stop Brexit

Vite l'Europe sociale ! Pour un nouveau critère européen contre la pauvreté

Ethics for Animals and Kids

A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be immediately adopted.

The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an expression of direct democracy.

Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union

Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!

To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s (EG) competence.

Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée

Unconditional Basic Income

Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique et solidaire

ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”

Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y tortura por diversión.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva

Recommend singing the European Anthem in Esperanto

My voice against nuclear power