Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Registreringsansökan som fått avslag
Titel: ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”
Datum för avslag: 06/09/2012
Ansökans språk: Engelska

Ämne:
Establish the Principle of the “state of necessity ”. When the financial and the political existence of a State is in danger because of the serving of the abhorrent debt the refusal of its payment is necessary and justifiable.

Viktigaste mål:
It is hard to accept that Europe has established a usurious relationship with Greece (and other countries). The rate of interest of the loans which Troïka have lent to Greece is much more than those rates at which the State creditors borrow. The financial crisis in Greece has been taken advantage of by Member States, who gain inadmissible enrichment at Greece’s expense. And that meets with the total denial of communal solidarity. Such economic cannibalism against a Member State constitutes the highest risk for the values of Europe.

Skäl till avslag:
Initiativförslaget faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen.

Kommissionens svar med skälen till avslaget *

*På det språk som organisatörerna angett i registreringsformuläret.