Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Registreringsansökan som fått avslag
Titel: Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva
Datum för avslag: 30/05/2012
Ansökans språk: Spanska

Ämne:
Garantizar la soberanía ciudadana europea en los actos de reconocimiento de la sucesión como miembro de la Unión Europea de un nuevo estado surgido de la secesión democrática de otro estado miembro de la Unión Europea.

Viktigaste mål:
1. Garantizar el respeto a los principios, valores y objetivos de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la Unión Europea. 2. Garantizar la soberanía de los ciudadanos en los procesos de secesión democrática en el interior del territorio de los estados de la Unión Europea. 3. Garantizar el mantenimiento de la ciudadanía europea de los ciudadanos europeos de un nuevo estado surgido por un proceso de secesión democrática de una región de un estado miembro de la Unión Europea.

Skäl till avslag:
Initiativförslaget faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen.

Kommissionens svar med skälen till avslaget * [EN]

*På det språk som organisatörerna angett i registreringsformuläret.