Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Iarratas ar chlárú a diúltaíodh
Teideal: Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva
Arna dhiúltú an: 30/05/2012
Teanga an iarratais: Spáinnis

Ábhar:
Garantizar la soberanía ciudadana europea en los actos de reconocimiento de la sucesión como miembro de la Unión Europea de un nuevo estado surgido de la secesión democrática de otro estado miembro de la Unión Europea.

Príomhchuspóirí:
1. Garantizar el respeto a los principios, valores y objetivos de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la Unión Europea. 2. Garantizar la soberanía de los ciudadanos en los procesos de secesión democrática en el interior del territorio de los estados de la Unión Europea. 3. Garantizar el mantenimiento de la ciudadanía europea de los ciudadanos europeos de un nuevo estado surgido por un proceso de secesión democrática de una región de un estado miembro de la Unión Europea.

An chúis atá leis an diúltú:
tá bhur dtionscnamh beartaithe ó na saoránaigh, go follasach, lasmuigh de chreat chumhachtaí an Choimisiúin chun togra do ghníomh reachtach de chuid an Aontais a thíolacadh chun na Conarthaí a chur chun feidhme.

Freagra an Choimisiúin ina dtugtar na cúiseanna lenar diúltaíodh an clárú [EN]

*Sa teanga a roghnaigh na heagraithe ar an bhfoirm chlárúcháin.