Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказана заявка за регистрация
Наслов: Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva
Дата на отказа: 30/05/2012
Език на заявката: испански

Предмет:
Garantizar la soberanía ciudadana europea en los actos de reconocimiento de la sucesión como miembro de la Unión Europea de un nuevo estado surgido de la secesión democrática de otro estado miembro de la Unión Europea.

Основни цели:
1. Garantizar el respeto a los principios, valores y objetivos de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la Unión Europea. 2. Garantizar la soberanía de los ciudadanos en los procesos de secesión democrática en el interior del territorio de los estados de la Unión Europea. 3. Garantizar el mantenimiento de la ciudadanía europea de los ciudadanos europeos de un nuevo estado surgido por un proceso de secesión democrática de una región de un estado miembro de la Unión Europea.

Причина за отказа:
предложената от Вас гражданска инициатива попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите.

Отговор на Комисията, в който се посочват причините за отказ на регистрация [EN]

*На езика, избран от организаторите във формуляра за регистрация.