Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Registreringsansökan som fått avslag
Titel: Recommend singing the European Anthem in Esperanto
Datum för avslag: 30/05/2012
Ansökans språk: Engelska

Ämne:
The EU recommends that the European Anthem be sung using specially adapted lyrics (attached) in the neutral pan-European language, Esperanto, when citizens wish to express their common European identity.

Viktigaste mål:
1) to help strengthen a common European identity in harmony with national, regional and other identities, thereby making the EU more effective for citizens; 2) to increase citizen participation in European integration; 3) to help achieve (1) and (2) by providing lyrics in a neutral, pan-European language for citizens to sing together; 4) to ensure parity of esteem for all European languages; 5) to reconfirm and rebalance the two elements of the EU’s motto of “united in diversity”, to ensure that diversity is not emphasized at the expense of unity.

Skäl till avslag:
Initiativförslaget faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen.

Kommissionens svar med skälen till avslaget

*På det språk som organisatörerna angett i registreringsformuläret.