Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Registreringsansökan som fått avslag
Titel: My voice against nuclear power
Datum för avslag: 30/05/2012
Ansökans språk: Engelska

Ämne:
The citizens of Europe demand a future without nuclear power and with a sustainable energy system. We appeal to the European Commission to take immediate action.

Viktigaste mål:
Shut down all high risk nuclear power plants as soon as possible and make phase-out plans for all nuclear power plants in the European Union mandatory. To ensure that operators of nuclear power plants pay the true costs in terms of decommissioning, waste storage, liability and uranium mining. To promote the application and development of renewable energy sources and enforce energy efficiency measures sufficient to substitute the use of nuclear material and fossil fuels.

Skäl till avslag:
Initiativförslaget faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen.

Kommissionens svar med skälen till avslaget

*På det språk som organisatörerna angett i registreringsformuläret.