Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Zamietnutá žiadosť o registráciu
Názov: My voice against nuclear power
Dátum zamietnutia: 30/05/2012
Jazyk žiadosti: angličtina

Predmet:
The citizens of Europe demand a future without nuclear power and with a sustainable energy system. We appeal to the European Commission to take immediate action.

Hlavné ciele:
Shut down all high risk nuclear power plants as soon as possible and make phase-out plans for all nuclear power plants in the European Union mandatory. To ensure that operators of nuclear power plants pay the true costs in terms of decommissioning, waste storage, liability and uranium mining. To promote the application and development of renewable energy sources and enforce energy efficiency measures sufficient to substitute the use of nuclear material and fossil fuels.

Dôvod zamietnutia:
vami navrhovaná iniciatíva občanov je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv.

Odpoveď Komisie s dôvodmi zamietnutia registrácie *

*Jazyk, ktorý si organizátori vybrali v registračnom formulári.