Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Cerere de înregistrare respinsă
Titlu: My voice against nuclear power
Data respingerii: 30/05/2012
Limba în care a fost formulată cererea: engleză

Obiect:
The citizens of Europe demand a future without nuclear power and with a sustainable energy system. We appeal to the European Commission to take immediate action.

Obiective principale:
Shut down all high risk nuclear power plants as soon as possible and make phase-out plans for all nuclear power plants in the European Union mandatory. To ensure that operators of nuclear power plants pay the true costs in terms of decommissioning, waste storage, liability and uranium mining. To promote the application and development of renewable energy sources and enforce energy efficiency measures sufficient to substitute the use of nuclear material and fossil fuels.

Motivul respingerii:
propunerea de iniţiativă cetăţenească se află vădit în afara sferei de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor.

Răspunsul Comisiei cu motivele respingerii înregistrării

*În limba selectată de organizatori în formularul de înregistrare.