Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Noraidīts reģistrācijas pieprasījums
Nosaukums: My voice against nuclear power
Noraidījuma datums: 30/05/2012
Pieprasījuma valoda: Angļu

Priekšlikuma būtība jeb priekšmets:
The citizens of Europe demand a future without nuclear power and with a sustainable energy system. We appeal to the European Commission to take immediate action.

Galvenie mērķi:
Shut down all high risk nuclear power plants as soon as possible and make phase-out plans for all nuclear power plants in the European Union mandatory. To ensure that operators of nuclear power plants pay the true costs in terms of decommissioning, waste storage, liability and uranium mining. To promote the application and development of renewable energy sources and enforce energy efficiency measures sufficient to substitute the use of nuclear material and fossil fuels.

Noraidījuma iemesls:
jūsu ierosinātā pilsoņu iniciatīva acīmredzami neatbilst Komisijas pilnvarām iesniegt Eiropas Savienības tiesību akta priekšlikumu Līgumu īstenošanas nolūkā;

(*) Komisijas atbilde, kurā norādīti reģistrācijas noraidījuma iemesli

*Valoda, kuru organizatori izvēlējušies reģistrācijas veidlapā.