Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Iniciatívy – ukončený zber

Požadovaný zoznam sa zobrazí, ak kliknite na zodpovedajúcu záložku.

Zber ukončený Predložené Komisii Stanovisko Komisie
Názov Dostupné jazyky Dátum registrácie
....................
Registračné číslo
Zber ukončený dňa
Weed like to talk EN* DE FR HR IT MT PT SL 20/11/2013
....................
ECI(2013)000008
20/11/2014
European Initiative for Media Pluralism EN* BG CS DE EL ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV 19/08/2013
....................
ECI(2013)000007
19/08/2014
ACT 4 Growth EN* 10/06/2013
....................
ECI(2013)000004
10/06/2014

*Jazyk registrácie

Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.