Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Ierosināt iniciatīvu

  • RSS
Slēgtās iniciatīvas

Lai ieraudzītu attiecīgo sarakstu, noklikšķiniet uz kādas no zemāk redzamajām cilnēm.

Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana Komisijai iesniegtās iniciatīvas Ir sniegta Komisijas atbilde
Nosaukums Pieejamās valodas Reģistrācijas datums
....................
Reģistrācijas numurs
Slēgšanas datums
Weed like to talk EN* DE FR HR IT MT PT SL 20/11/2013
....................
ECI(2013)000008
20/11/2014

*Reģistrācijas valoda

Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvas organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.