Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let me vote
Current status: Collection closed on 28/01/2014
Commission registration number: ECI(2013)000003
Date of registration: 28/01/2013
Date of publication of this translation: 31/01/2013
Registration language: FR / Other languages available: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Subject-matter: Papildyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas teises, suteikiant kitoje valstybėje narėje gyvenantiems Europos Sąjungos piliečiams teisę balsuoti visuose politiniuose rinkimuose jų gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.
Main objectives: pagrindinis šios iniciatyvos uždavinys yra Europos projekto politinio masto plėtojimas didinant piliečių sąmoningumą dėl jų bendros ateities. Numatoma siekti šių rezultatų: - Sustiprinti Europos pilietybės koncepciją; - Palengvinti judėjimo laisvę Europos Sąjungoje; Ši iniciatyva taip pat galėtų padėti spręsti balsavimo teisių praradimo problemas, kurios atsiranda dėl didelio Europos Sąjungos piliečių skaičiaus ilgalaikio gyvenimo kitose valstybėse narėse.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 str. ir 20 str. 2 d.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Philippe CAYLA - philippe.cayla@letmevote.eu
 • Substitute: Alain BRUN - alain.brun@letmevote.eu
 • Other members: Monique VEAUTE, Jürgen VAHLBERG, Reinder RUSTENA, Lydia VAZQUEZ JIMENEZ, Nicolas DELABY
Annex: Other languages available: FR
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  28/01/2013
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  28/01/2014
 4. Submitted
 5. Answered