Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: "30 km/h - för bättre bruk av våra gator"
Current status: Collection closed on 13/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000014
Date of registration: 13/11/2012
Date of publication of this translation: 27/11/2012
Registration language: EN / Other languages available: CS DE EL EN ES ET FI FR HU IT NL PL SL SV
Subject-matter: Vi föreslår 30 km/h som grundhastighetsbegränsning för urbana och bostadsområden inom EU. Lokala myndigheter kunde fastställa andra hastighetsbegränsningar ifall de kan visa hur de mest utsatta trafikanternas säkerhetsbehov och miljökrav kan mötas.
Main objectives: EU har klara trafiksäkerhets- och miljömålsättningar men dessa uppnås ännu inte. En 30 km/h hastighetsbegränsning skulle hjälpa ett mera effektivt förverkligande av dessa emedan sådana hastighetsbegränsningar har visat sig effektiva när det gäller att minska personskador och dödsfall, buller, luftförorening och koldioxidutsläpp samt för att förbättra trafikens smidighet. Människor kan röra sig med mindre rädsla. Miljövänliga transportmodeller blir mera attraktiva. För att respektera subsidiaritetsprincipen måste de lokala myndigheterna ha rätt att införa även andra hastighetsbegränsningar och att använda sig av andra alternative för att uppnå dessa målsättningar.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 91.1(c) och 191 FEUF
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Heike AGHTE - heike.aghte@30kmh.eu
 • Substitute: Martti TULENHEIMO - martti.tulenheimo@30kmh.eu
 • Other members: Janez BERTONCELJ, Jeannot Marie Martin MERSCH, Samuel MARTÍN-SOSA RODRÍGUEZ, Hanns Michael MOSHAMMER, Roderick Arthur Charles KING
Website: www.30kmh.eu
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 26/06/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EUGENT Europäische Gesellschaft für Entschleunigung gUG 01/01/2012 3,000
Josef Kusstatscher 20/01/2013 500
Bruckert / Wüthrich 20/05/2012 800
Verkehrsclub Deutschland, LV Bayern 01/02/2013 500
Felix Hummel 24/01/2013 250
Verkehrsclub Deutschland, Bundesverband 19/03/2013 3,000
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Bundesverband 04/03/2013 3,000
Dieter Volk 15/04/2013 500
Greencity e.V. München 25/06/2013 500

Total amount of support and funding: €12,050
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  13/11/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  13/11/2013
 4. Submitted
 5. Answered