Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: 30 km/h udělá z našich ulic prostor vhodn pro život
Current status: Collection closed on 13/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000014
Date of registration: 13/11/2012
Date of publication of this translation: 19/12/2012
Registration language: EN / Other languages available: CS DE EL EN ES ET FI FR HU IT NL PL SL SV
Subject-matter: Navrhujeme, aby standartní rychlostní limit v obcích/obydlených oblastech celé Evropské unie byl 30 km/h. Orgány místní správy mají možnost stanovit jiný rychlostní limit, pokud mohou prokázat, že jsou splneny environmentální a bezpecnostní potreby zranitelných úcastníku silnicního provozu.
Main objectives: Evropská unie má jasne stanovené cíle v oblasti ochrany životního prostredí a dopravní bezpecnosti, které však dosud nebyly splneny. Standartní rychlostní limit 30 km/h by výrazne napomohl jejich úcinnejší realizaci, nebot se již osvedcil pri snižování poctu úmrtí a zranení v dusledku dopravních nehod, snižování hluku, škodlivin v ovzduší, emisí CO2 i pro zlepšení plynulosti dopravy. Obavy behem cestování se zmenšují. Ekologicky šetrnejší dopravní prostredky jsou pro lidi atraktivnejší. Aby byl naplnen princip subsidiarity, musí mít místní orgány možnost vydat konecné rozhodnutí,kterým stanoví jiné rychlostní limity na svých silnicích a provést rovnocenná alternativní opatrení, vedoucí ke splnení daných cílu.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Other languages available: EN DE ES FI FR IT NL SV SL PL EL ET
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Heike AGHTE - heike.aghte@30kmh.eu
 • Substitute: Martti TULENHEIMO - martti.tulenheimo@30kmh.eu
 • Other members: Janez BERTONCELJ, Jeannot Marie Martin MERSCH, Samuel MARTÍN-SOSA RODRÍGUEZ, Hanns Michael MOSHAMMER, Roderick Arthur Charles KING
Website: www.30kmh.eu
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 26/06/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EUGENT Europäische Gesellschaft für Entschleunigung gUG 01/01/2012 3,000
Josef Kusstatscher 20/01/2013 500
Bruckert / Wüthrich 20/05/2012 800
Verkehrsclub Deutschland, LV Bayern 01/02/2013 500
Felix Hummel 24/01/2013 250
Verkehrsclub Deutschland, Bundesverband 19/03/2013 3,000
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Bundesverband 04/03/2013 3,000
Dieter Volk 15/04/2013 500
Greencity e.V. München 25/06/2013 500

Total amount of support and funding: €12,050
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  13/11/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  13/11/2013
 4. Submitted
 5. Answered