Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: ELi kliima- ja energiapaketi peatamine
Current status: Collection closed on 01/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000010
Date of registration: 08/08/2012
Date of publication of this translation: 25/04/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL
Subject-matter: ELi 2009. aasta energia- ja kliimapaketi (v.a energiasäästlikkust puudutavate klauslite) ja edasiste kliimavaldkonda puudutavate normatiivaktide peatamine kuni rahvusvahelise kliimakokkuleppe allkirjastamiseni selliste suurte CO2-heitkoguste tekitajatega nagu Hiina, USA ja India.
Main objectives: 1. Peatada ELi kliimapoliitika, mille tulemusena raisatakse majanduskriisi perioodil ebaefektiivsele ühepoolsele tegevusele kliimavaldkonnas sadu miljardeid eurosid. 2. Peatada nn kasvuhoonegaaside heite ülekandumine, mille korral paiknevad töökohad ja ettevõtted ümber arengumaadesse, kus kasvuhoonegaaside heitele ei kehti seadusandlikke piiranguid. 3. Alandada kütuse ja elektrienergia hinda, luua juurde töökohti, vähendada kütteostuvõimetust, et tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja vähendada sotsiaalset tõrjutust. 4. Tugevdada energiavarustuskindlust, andes ELi liikmesriikidele võimaluse oma energiavarusid kasutada.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Other languages available: EN CS PL
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Ludwik DORN - ldorn.eci@onet.eu
 • Substitute: Paul OAKDEN - pauloakden@aol.com
 • Other members: Marin CONDESCU, Miroslav ROMANOVSKI, Robert Alexander STELZL, Alexander OIKONOMOY, Anders Primdahl VISTISEN
Website: Other languages available: EN
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 11/06/2012

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
EFD Group in EP 11/06/2012 2,500

Total amount of support and funding: €2,500
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  08/08/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
 5. Answered