Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Stop vivisection
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000007
Date of registration: 22/06/2012
Date of publication of this translation: 14/12/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Förslag till EU-regelverk i syfte att stegvis avskaffa djurförsök.
Main objectives: Vi uppmanar med eftertryck Europeiska kommissionen att upphäva direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, och att lägga fram ett nytt förslag i syfte att avskaffa djurförsök och istället göra det obligatoriskt, inom biomedicinsk och toxikologisk forskning, att använda uppgifter som är direkt relevanta för människor, mot bakgrund av att klara etiska invändningar mot djurförsök och stabila vetenskapliga principer kullkastar ”djurmodellen” som metod för att förutsäga reaktioner hos människor.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: André MENACHE - stopvivisection@stopvivisection.eu
 • Substitute: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Other members: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 23/02/2015

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3,000
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1,500
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2,400
Sara Ramundo 15/05/2013 1,150
Elio Bellangero 04/06/2013 1,000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1,000
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3,000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1,000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
Antidote Europe 26/05/2014 3,000
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500
Antidote Europe 20/01/2015 3,000

Total amount of support and funding: €23,651
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Number of statements of support at the time of submission:
Austria
9,208
Belgium
0
Bulgaria
12,598
Croatia
0
Cyprus
533
Czech Republic
4,075
Denmark
4,610
Estonia
2,502
Finland
12,495
France
61,818
Germany
164,304
Greece
1,952
Hungary
26,948
Ireland
3,333
Italy
690,325
Latvia
3,167
Lithuania
4,737
Luxembourg
1,291
Malta
1,662
Netherlands
9,909
Poland
38,824
Portugal
11,305
Romania
1,645
Slovakia
12,055
Slovenia
19,507
Spain
47,194
Sweden
7,661
United Kingdom
19,472

Number of signatories:1,173,130
Answer of the European Commission: Decision date: 03/06/2015
Official documents related to the decision:

Initiative progress

 1. Registered
  22/06/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
  03/03/2015
 5. Answered
  03/06/2015