Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Stop vivisection
Current status: Collection closed on 01/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000007
Date of registration: 22/06/2012
Date of publication of this translation: 17/12/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Návrh európskeho legislatívneho rámca zameraného na postupné ukončenie pokusov na zvieratách.
Main objectives: Vzhľadom na jednoznačné etické námietky voči pokusom na zvieratách a pevné vedecké zásady, ktoré vyvracajú opodstatnenosť „zvieracieho modelu“ na predvídanie ľudskej reakcie, žiadame Európsku komisiu, aby zrušila smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby predložila nový návrh, ktorým sa skončí vykonávanie pokusov na zvieratách a namiesto toho zavedie v biomedicínskom toxikologickom výskume povinné používanie údajov priamo relevantných pre ľudí.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
  • Substitute: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
  • Other members: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 14/10/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3,000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1,500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3,000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1,000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1,000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2,400

Total amount of support and funding: €14,501
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

  1. Registered
    22/06/2012
  2. Collection ongoing
  3. Collection closed
    01/11/2013
  4. Submitted
  5. Answered