Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Stop Vivisection
Aktualni status: Prikupljanje zaključeno 01/11/2013
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000007
Datum registriranja: 22/06/2012
screen.8.table.label.translationPublicationDate 20/02/2013
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Proposta de um quadro legal europeu com vista a acabar com as experiências em animais.
Glavni ciljevi: Considerando objecções éticas claras às experiências em animais, bem como princípios científicos comprovados que tornam inválido o “modelo animal” para prever reacções em seres humanos, pedimos à Comissão Europeia que revogue a Directiva 2010/63/UE relativa à protecção dos animais utilizados para fins científicos, e que apresente uma nova proposta que acabe com a experimentação animal e que torne obrigatório o uso – no âmbito da pesquisa biomédica e toxicológica – de dados directamente relevantes para a espécie humana.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Artigo 13º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Zamjenik: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Ostali članovi: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Internetska stranica: www.stopvivisection.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN IT
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 14/10/2013

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 14.501
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  22/06/2012
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
  01/11/2013
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila