Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Stop Wiwisekcji
Status: Zbiranje podpisov zaključeno dne 01/11/2013
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000007
Datum prijave: 22/06/2012
Datum objave prevoda: 01/02/2013
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Propozycja stworzenia europejskich ram prawnych mających na celu zniesienie doświadczeń na zwierzętach.
Glavni cilji: Biorąc pod uwagę zastrzeżenia etyczne odnośnie eksperymentów na zwierzętach oraz solidne dowody naukowe podważające zastosowanie "modelu zwierzęcego" jako adekwatnej metody dla badania ludzkich reakcji, wzywamy Komisję Europejską do unieważnienia dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz do przedstawienia nowej propozycji, która zniesie eksperymenty na zwierzętach, wprowadzając w zamian obowiązek stosowania w badaniach biomedycznych i toksykologicznych danych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Namestnik: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Drugi člani: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Spletna stran: www.stopvivisection.eu
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN IT
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 14/10/2013

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400

Skupni znesek podpore in financiranja: € 14.501
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  22/06/2012
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  01/11/2013
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo