Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Stop Wiwisekcji
Huidige stand van zaken: Verzamelen beëindigd op 01/11/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000007
Registratiedatum: 22/06/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 01/02/2013
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Onderwerp: Propozycja stworzenia europejskich ram prawnych mających na celu zniesienie doświadczeń na zwierzętach.
Belangrijkste doelen: Biorąc pod uwagę zastrzeżenia etyczne odnośnie eksperymentów na zwierzętach oraz solidne dowody naukowe podważające zastosowanie "modelu zwierzęcego" jako adekwatnej metody dla badania ludzkich reakcji, wzywamy Komisję Europejską do unieważnienia dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz do przedstawienia nowej propozycji, która zniesie eksperymenty na zwierzętach, wprowadzając w zamian obowiązek stosowania w badaniach biomedycznych i toksykologicznych danych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Plaatsvervanger: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Andere leden: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Bijlage: Andere talen EN IT
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 14/10/2013

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400

Totaalbedrag steun en financiering: € 14.501
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  22/06/2012
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  01/11/2013
 4. Ingediend
 5. Beantwoord