Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Iværksæt et initiativ

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Stop Wiwisekcji
Nuværende status: Indsamling afsluttet den 01/11/2013
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000007
Registreringsdato: 22/06/2012
Oversættelse offentliggjort den: 01/02/2013
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Emne: Propozycja stworzenia europejskich ram prawnych mających na celu zniesienie doświadczeń na zwierzętach.
Vigtigste målsætninger: Biorąc pod uwagę zastrzeżenia etyczne odnośnie eksperymentów na zwierzętach oraz solidne dowody naukowe podważające zastosowanie "modelu zwierzęcego" jako adekwatnej metody dla badania ludzkich reakcji, wzywamy Komisję Europejską do unieważnienia dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz do przedstawienia nowej propozycji, która zniesie eksperymenty na zwierzętach, wprowadzając w zamian obowiązek stosowania w badaniach biomedycznych i toksykologicznych danych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Stedfortræder: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN IT
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 16/12/2014

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Sara Ramundo 15/05/2013 1.150
Elio Bellangero 04/06/2013 1.000
Antidote Europe 26/05/2014 3.000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400

Samlet beløb: € 20.651
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  22/06/2012
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  01/11/2013
 4. Indgivet
 5. Besvaret