Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Stop Wiwisekcji
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 01/11/2013
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000007
Дата на регистрация: 22/06/2012
Дата на публикуване на този превод: 01/02/2013
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Предмет: Propozycja stworzenia europejskich ram prawnych mających na celu zniesienie doświadczeń na zwierzętach.
Основни цели: Biorąc pod uwagę zastrzeżenia etyczne odnośnie eksperymentów na zwierzętach oraz solidne dowody naukowe podważające zastosowanie "modelu zwierzęcego" jako adekwatnej metody dla badania ludzkich reakcji, wzywamy Komisję Europejską do unieważnienia dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz do przedstawienia nowej propozycji, która zniesie eksperymenty na zwierzętach, wprowadzając w zamian obowiązek stosowania w badaniach biomedycznych i toksykologicznych danych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Заместник: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Други членове: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Уебсайт: www.stopvivisection.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN IT
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 14/10/2013

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3 000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1 500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3 000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1 000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1 000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2 400

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 14 501
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  22/06/2012
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  01/11/2013
 4. Внесена
 5. Получила отговор