Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Stop Wiwisekcji
Current status: Collection closed on 01/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000007
Date of registration: 22/06/2012
Date of publication of this translation: 01/02/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Propozycja stworzenia europejskich ram prawnych mających na celu zniesienie doświadczeń na zwierzętach.
Main objectives: Biorąc pod uwagę zastrzeżenia etyczne odnośnie eksperymentów na zwierzętach oraz solidne dowody naukowe podważające zastosowanie "modelu zwierzęcego" jako adekwatnej metody dla badania ludzkich reakcji, wzywamy Komisję Europejską do unieważnienia dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz do przedstawienia nowej propozycji, która zniesie eksperymenty na zwierzętach, wprowadzając w zamian obowiązek stosowania w badaniach biomedycznych i toksykologicznych danych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Substitute: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Other members: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 14/10/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3,000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1,500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3,000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1,000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1,000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2,400

Total amount of support and funding: €14,501
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  22/06/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
 5. Answered