Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Stop vivisection
Statutul actual: Colectarea s-a încheiat la data de 01/11/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000007
Data înregistrării: 22/06/2012
Data publicării acestei traduceri: 31/01/2013
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Obiect: Proposta ghal- qafas legizlattiv Ewropew Immirat biex jelimina gradwalment l-esperimenti fuq' l-annimali.
Obiective principale: Meta nikkunsidraw l-oggezzjonijiet etici dwar l-esperimentazzjoni fuq l-annimali u principji solidi xjentifici li jinvalidaw il-'mudell ta' l-annimal' biex ibassar t-twegiba umana, ahna nheggu lill-Kummisjoni Ewropeja biex tabroga d-Direttiva 2010/63/EU dwar il-protezzjoni ta' l-annimali uzati ghall-ghanijiet xjentifici u biex tiprezenta proposti godda minghajr l-uzu ta' esperimentazzjoni fuq l-annimali u minflok taghmel obligatorju l-uzu ta' - ricerka biomedika u tossikologika - u data relevanti li tolqot direttament lill-speci umani.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Artiklu 13 tat-Trattat dwar it-Thaddim ta' l-Unjoni Ewropeja. (TFEU)
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Supleant: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Alţi membri: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Anexă: Alte versiuni lingvistice: EN IT
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 16/12/2014

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Sara Ramundo 15/05/2013 1.150
Elio Bellangero 04/06/2013 1.000
Antidote Europe 26/05/2014 3.000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 20.651
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  22/06/2012
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
  01/11/2013
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit