Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Stop vivisection
Obecny status: Zbieranie deklaracji zakończono 01/11/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000007
Data rejestracji: 22/06/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 30/01/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Przedmiot: Ierosinājums par Eiropas tiesisku regulējumu, lai izbeigtu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Główne cele: Ņemot vērā nepārprotamus ētiskus apsvērumus pret izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un ļoti pamatotus zinātniskus principus, saskaņā ar kuriem „dzīvnieku modelis” nav piemērots, lai paredzētu cilvēka organisma reakciju, mēs mudinām Eiropas Komisiju atcelt Direktīvu 2010/63/ES par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību un iesniegt jaunu priekšlikumu, ar ko tiek izbeigti izmēģinājumi ar dzīvniekiem un tiek noteikts, ka biomedicīnas un toksikoloģijas pētījumos obligāti jāizmanto dati, kas tieši atbilst cilvēku sugai.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 13. pants.
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Zastępca: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Inni członkowie: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Strona internetowa: www.stopvivisection.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 16/12/2014

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Sara Ramundo 15/05/2013 1 150
Elio Bellangero 04/06/2013 1 000
Antidote Europe 26/05/2014 3 000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3 000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1 500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3 000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1 000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1 000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2 400

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 20 651
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  22/06/2012
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  01/11/2013
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono