Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief beginnen

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Stop vivisection
Huidige stand van zaken: Verzamelen beëindigd op 01/11/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000007
Registratiedatum: 22/06/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 14/12/2012
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Onderwerp: Ettepanek võtta vastu Euroopa õigusraamistik, mille eesmärk on järk-järgult kaotada loomkatsed.
Belangrijkste doelen: Võttes arvesse selgeid eetilisi vastuväiteid loomkatsetele ja kindlaid teaduslikke põhimõtteid, mis muudavad nn loommudeli inimese reaktsiooni ennustamisel kehtetuks, nõuame tungivalt, et Euroopa Komisjon tunnistaks kehtetuks direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta ja esitaks uue ettepaneku, millega lõpetatakse loomkatsed ning tehakse selle asemel biomeditsiinilistes ja toksikoloogilistes uuringutes kohustuslikuks inimest otseselt puudutavate andmete kasutamine.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Plaatsvervanger: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Andere leden: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Bijlage: Andere talen EN IT
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 16/12/2014

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400
Sara Ramundo 15/05/2013 1.150
Elio Bellangero 04/06/2013 1.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
Antidote Europe 26/05/2014 3.000
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500

Totaalbedrag steun en financiering: € 20.651
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  22/06/2012
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  01/11/2013
 4. Ingediend
 5. Beantwoord