Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Launch an initiative

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Stop vivisection
Current status: Collection closed on 01/11/2013
Commission registration number: ECI(2012)000007
Date of registration: 22/06/2012
Date of publication of this translation: 14/12/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Ettepanek võtta vastu Euroopa õigusraamistik, mille eesmärk on järk-järgult kaotada loomkatsed.
Main objectives: Võttes arvesse selgeid eetilisi vastuväiteid loomkatsetele ja kindlaid teaduslikke põhimõtteid, mis muudavad nn loommudeli inimese reaktsiooni ennustamisel kehtetuks, nõuame tungivalt, et Euroopa Komisjon tunnistaks kehtetuks direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta ja esitaks uue ettepaneku, millega lõpetatakse loomkatsed ning tehakse selle asemel biomeditsiinilistes ja toksikoloogilistes uuringutes kohustuslikuks inimest otseselt puudutavate andmete kasutamine.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Substitute: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Other members: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 14/10/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3,000
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1,500
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3,000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1,000
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1,000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2,400

Total amount of support and funding: €14,501
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  22/06/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
 5. Answered