Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Pokretanje inicijative

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Stop vivisection
Aktualni status: Komisija je odgovorila
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000007
Datum registriranja: 22/06/2012
screen.8.table.label.translationPublicationDate 17/12/2012
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Προτείνοντας ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την σταδιακή κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα.
Glavni ciljevi: Λαμβάνοντας υπόψη τις ηθικές αντιρρήσεις όσον αφορά τα πειράματα σε ζώα και αποδεδειγμένες επιστημονικές αρχές που ακυρώνουν το “ζωικό μοντέλο” για την πρόβλεψη της ανθρώπινης αντίδρασης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει την οδηγία 2010/63/ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και να παρουσιάσει μια νέα πρόταση που δεν θα περιλαμβάνει πειράματα σε ζώα και αντ 'αυτού θα καθιστά υποχρεωτική τη χρήση - στον τομέα της βιοϊατρικής και τοξικολογικής έρευνας - των δεδομένων που σχετίζονται άμεσα για το ανθρώπινο είδος.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: André MENACHE - representative.stopvivisection@gmail.com
 • Zamjenik: Gianni TAMINO - substitute.stopvivisection@gmail.com
 • Ostali članovi: Ingegerd ELVERS, Daniel FLIES, Claude REISS, Nuria QUEROL VIÑAS, Robert MOLENAAR
Internetska stranica: www.stopvivisection.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN IT
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 23/02/2015

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
LEAL Lega AntiVivisezionista 29/05/2012 3.000
Comitato Scientifico Equivita 29/06/2012 1.500
Partito animalista europeo 05/07/2012 600
Stefano Fuccelli 11/10/2012 900
Giovanni Bruno 23/10/2012 501
Partito Animalista Europeo 23/11/2012 2.400
Sara Ramundo 15/05/2013 1.150
Elio Bellangero 04/06/2013 1.000
LEAL Lega AntiVivisezionista 09/09/2013 1.000
LAV Lega Anti Vivisezione 19/09/2013 3.000
Stefano Fuccelli 02/10/2013 600
Comitato Europeo Difesa Animali 11/10/2013 1.000
Gianni Tamino 24/04/2014 500
Antidote Europe 26/05/2014 3.000
MENSCHEN F.TIERRECHTE TIERV ERSUCHSGE 08/07/2014 500
Antidote Europe 20/01/2015 3.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 23.651
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.
Broj izjava o potpori u vrijeme podnošenja:
Austrija
9.208
Belgija
0
Bugarska
12.598
Cipar
533
Češka
4.075
Danska
4.610
Estonija
2.502
Finska
12.495
Francuska
61.818
Grčka
1.952
Hrvatska
0
Irska
3.333
Italija
690.325
Latvija
3.167
Litva
4.737
Luksemburg
1.291
Mađarska
26.948
Malta
1.662
Nizozemska
9.909
Njemačka
164.304
Poljska
38.824
Portugal
11.305
Rumunjska
1.645
Slovačka
12.055
Slovenija
19.507
Španjolska
47.194
Švedska
7.661
Ujedinjena Kraljevina
19.472

Broj potpisnika:1.173.130
Odgovor Europske komisije: Datum odluke: 03/06/2015
Službeni dokumenti povezani s odlukom:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  22/06/2012
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
  01/11/2013
 4. Podnesena
  03/03/2015
 5. Komisija je odgovorila
  03/06/2015